THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS LÊ HỔNG PHONG

alt 

Ông: Lê Duy Quyền        

Chức vụ : Hiệu Trưởng   Sinh ngày:       20/10/1958       

Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh

Trình độ: Đại học        Chuyên ngành: Toán

ĐTDĐ : 0905078448

alt 

Ông: Nguyễn Văn Chiến 

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Sinh ngày:11/12/1965        

Quê quán: Phú Thọ Hộ khẩu thường trú:  TX Buôn Hồ -Đăklăk

Trình độ: Đại học          Chuyên ngành: Lý

ĐTDĐ: 0979101211

 


Bà:

alt

Ông:        Nguyễn Văn Bảo     Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      02/03/1964         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:          Cao đẳng            Chuyên ngành:  Toán

alt
 

Bà:          Bùi Thị Hồng Hạnh    Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      10/09/1972          Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:        Đại học             Chuyên ngành:  Hoá

alt

Ông:          Bùi Văn Hậu           Chức vụ :   Giáo viên

Sinh ngày:      02/9/1977          Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:          Đại học            

Chuyên ngành:  Anh văn

alt

Ông: Nguyễn Quang Bông  Chức vụ :   Giáo viên

Sinh ngày:      06/10/1968         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: An Bình – TX Buôn Hồ – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học

Chuyên ngành:  Văn

alt

Bà:  Cao Thị Vân Anh     Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      15/04/1986          Quê quán:  Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Đạt hiếu-TX Buôn Hồ – Đăk Lăk

Trình độ:          Đại học     Chuyên ngành:  Sinh

alt

Ông:          Đậu Huy Thuấn      Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      22/04/1972        Quê quán:  Thanh Hoá

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học Chuyên ngành:  Toán

alt

Bà:             Hồ Thị Mỹ              Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      03/11/1980         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học             Chuyên ngành:  Văn