DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC A MAPUI

Email In PDF.

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA PUI

alt 

    Ông :  Huỳnh Chí Hòa         
    Chức vụ : Phó Hiệu trưởng phụ trách    
    Sinh ngày:  23/ 03/1974
    Quê quán: Ân Tính – Hòa Ân – Bình Định
    Hộ khẩu thường trú: Cư Pơng- Krông Búk
    Trình độ: Cử nhân                    
    Chuyên ngành: Sư phạm tiểu học
    ĐT: 0978841891  

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 14:54

THÔNG TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA KHÊ

Email In PDF.

 

Họ tên: Nguyễn Tiến Phúc
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: SPTH
- ĐT: 0982888174

 

 

 

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG TH LÊ LỢI

Email In PDF.

alt

    Ông: Trần Văn An
    Chức vụ:  Hiệu trưởng
    Sinh ngày:10/ 06/ 1959
    Quê quán:Xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Hộ khẩu thường trú:Thôn Tân Lập 4, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
    Trình độ:Đại học
    Chuyên ngành:GD Tiểu học
    ĐTDĐ:0988795260    

 

alt

Bà: Lại Thị Thơm 
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Sinh ngày: 21/ 9/ 1972
Quê quán:Xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:0978827179    

 

alt 

     Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai 
     Chức vụ: Phó hiệu trưởng
     Sinh ngày:24/ 2/ 1964

     Quê quán:Xã Sơn Lệ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
     Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
     Trình độ:10/ 10
     Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
     ĐTDĐ:090517049

alt 

Bà: Nguyễn Thị Khanh  
Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:17/ 01/ 1964
Quê quán:Xã Quảng Phúc, xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Hộ khẩu thường trú:Thôn Tân Lập 7, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Cao đẳng
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01659878135   

alt 

Bà: Ngô Thị Mai 
Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:12/6/ 1976

Quê quán:Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học tiểu học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01665639676

 alt

Ông: Nguyễn Đình Hưng 
Chức vụ: Giáo viên – Chủ tịch CĐ
Sinh ngày:20/ 08/ 1968
Quê quán:Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Hộ khẩu thường trú:Thôn 7, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học tiểu học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01663244178

alt

Bà: Trần Thị Hải 
Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:12/ 9/ 1979
Quê quán:Xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Hộ khẩu thường trú:Thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Cao đẳng tiểu học
Chuyên ngành:GD tiểu học
ĐTDĐ:

alt

Bà: Trần Thị Dung 
Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:4/ 1/ 1971
Quê quán:Xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Hộ khẩu thường trú:Thôn 7, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01688126018

 alt

Bà: Nguyễn Thị Hương 
Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:1/ 6/ 1966
Quê quán:Xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:12/12
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học

alt 

Bà: Nguyễn Thị Thúy  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:10/ 10/ 1971
Quê quán:Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:0974803824   

alt 

Bà: Trương Thị Thanh Trà  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:22/ 12/ 1983
Quê quán:Xã Thạch Thượng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học
Chuyên ngành:Giáo dục tiểu học
ĐTDĐ:0974763019

alt 

Bà: Đặng Thị Quý  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày:2/ 9/ 1974
Quê quán:Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 12, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:0985664440   

alt 

Bà: Lê Thị Thu Thủy  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 27/ 8/ 1968
Quê quán:Xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ:Cao đẳng
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01659570759    

alt

Bà: Trần Thị Diễm Thúy  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 20/ 02/ 1978
Quê quán:Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Đỉnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ:01684934855   

alt 

Bà: Bùi Thị Biểu  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 11/ 10/ 1965
Quê quán: Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học

alt 

Bà: Nguyễn Thị Sông Hương  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 28/ 11/ 1970
Quê quán: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: 12/ 12
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học

alt 

Bà: Lê Thị Cường  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 12/ 9/ 1966
Quê quán: Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: 12+ 3
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học

alt 

Bà: Phan Thị Sen  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 13/ 8/ 1969
Quê quán: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 01697373676   

alt 

Bà: Bùi Thị Hoa  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 02/ 9/ 1968
Quê quán: Xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: 12/ 12
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 01683210857   

alt 

Bà: Dương Thị Nghĩa Phước  - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 02/ 7/ 1967
Quê quán: Xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 0988501513

alt 

Bà: Phạm Thị Thanh Sơn- Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 26/ 02/ 1972
Quê quán: Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 01693054432

alt 

Bà: Nguyễn Quang Thắm - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 2/ 9/ 1976
Quê quán: Xã Lộc Hà, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 09822597192

alt 

Bà: Lê Thị Loan - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 14/ 11/ 1958
Quê quán: Xã Trung Lệ, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: 10/ 10
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 0986649918

alt 

Bà: Nguyễn Thị Thu - Chức vụ: Giáo viên
Sinh ngày: 1/ 6/ 1965
Quê quán: Xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Hộ khẩu thường trú:Thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk
Trình độ: 10/ 10
Chuyên ngành:Sư phạm tiểu học
ĐTDĐ: 01642381371

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 15:03

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

Email In PDF.

    Ông. Trần Mạnh Thắng
    Chức vụ : Hiệu trưởng 
    Sinh năm :1/4/1975
    Quê quán :  Xã xuân phổ - Huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh
    Hộ khẩu thường trú : Xã Cư Pơng- Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
    Trình độ : Đại học tiểu học
    Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
    ĐT: 01686256998

    Bà. Lê Thị Nho 
    Chức vụ :  Phó Hiệu trưởng 
    Sinh năm 26/8/1972
    Quê quán :  Hương Xuân  - Hương Khê - Hà Tĩnh
    Hộ khẩu thường trú : TDP13  Phường An Bình – TX Buôn Hồ  – Đăk Lăk
    Trình độ : Trung cấp   
    Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
    ĐT: 0974962194

    Bà. Phạm  Thị Thương
    Chức vụ : Giáo viên
    Năm sinh; 27/9/1985
    Quê quán :  Yên Tâm – Yên Đinh – Thanh Hóa
    Hộ khẩu thường trú : Buôn Cư Bang – Xã Cư Pơng- Huyện Krông buk – Đăk Lăk
    Trình độ : Đại hoc chính quy 
    Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
    ĐT:    0978184644
 

 

Ông. Nguyễn Trần Thanh Thuận
Chức vụ : Giáo viên
Sinh năm :26/9/1974
Quê quán :  Chợ Chùa - Nghĩa Hành – Quãng Ngãi
Hộ khẩu thường trú:Thôn 9 – Pơng Drang-Krông Buk- Đăk Lak
Trình độ : CĐSP 
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT: 01693138468
 

 

Bà. Võ Thị Thanh Hòa 
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 5/5/1971
Quê quán :  Thượng Lộc – Can Lộc  - Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Thôn 1 – Xã Ea Ngai – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Trung cấp   
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:0985861352

 

Bà. Nguyễn Thị Hoa  
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 2/9/1975
Quê quán :  Sơn Bằng – Hương Sơn  - Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Xã Cư pơng  – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Đại học    
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:

 

Bà. Dương Thị Phương  
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 31/8/1973
Quê quán :  Thị trấn Vân đình - Ứng Hòa – Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Thôn 1 – Xã Ea Ngai – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Cao đẳng 
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT0979354685

 

Ông. Phan Công Huân  
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 10/10/1979
Quê quán :  Thượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Pơng DRang – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Cao đẳng  
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT: 0905940843

 

Bà. Hồ Thị Hạnh   
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 12/9/1987
Quê quán :  Thạch Thắng – Thạch Hà   - Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Xã Cư pơng  – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Trung cấp     
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:0988567245

 

Bà. Bùi Thị Tâm    
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 12/5/1989
Quê quán :  Tân Lộc – Can Lộc    - Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Xã Cư pơng  – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Trung cấp     
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:0988566887

 

Bà. Hồ Thị Yến     
Chức vụ :  Giáo viên âm nhạc  
Sinh năm 13/9/1981
Quê quán :  Thành phố vinh – Nghệ An 
Hộ khẩu thường trú :  Thôn 8 - Xã Pđrang  – Huyện Krông Buk – Đăk Lăk
Trình độ : Trung cấp   
Chuyên ngành sư phạm âm nhạc .
ĐT:0984960949

 

Bà. Trần Thị Giang     
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 18/4/1981
Quê quán :  Đông Hưng – Thái Bình 
Hộ khẩu thường trú : Thôn 9 – Pơng Drang-Krông Buk- Đăk Lak
Trình độ : Đại học    
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:01679045450

 

Bà. Phạm Thị Tuấn       
Chức vụ :  Giáo viên  
Sinh năm 10/5/1969
Quê quán :  Diễn Mỹ- Diễn Châu – Nghệ An    
Hộ khẩu thường trú :  Thôn 12 - Pơng Drang-Krông Buk- Đăk Lak
Trình độ :  Cao đẳng     
Chuyên ngành Giáo Dục Tiểu học.
ĐT:0978834566-01685579880
 

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 10:04

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM

Email In PDF.

ĐANG UP DỮ LIỆU

alt

Ông: Y Blo Ayun: Chức vụ: Hiệu Trưởng

Sinh ngày:12/09/1956: Quê quán:Krông Buk Đăk Lăk

Hộ khẩu thường trú: Buôn Mùi – Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ:12/12: Chuyên ngành: Đại Học Sư Phạm


Bà: Lê Thị Mai: Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng

ĐT: 01664438685


Bà: Nguyễn Thị Vinh: Chức Vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 26/12/1969: Quê quán: Nam Đàn Nghệ - An

Hộ Khẩu Thường trú: Buôn Mùi – Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: THSP


Bà: Trần Thị Thủy: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1963: Quê quán: Vũ Thư – Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Buôn Mùi – Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ:10/10: Chuyên ngành: THSP


Ông: Đỗ Khánh Hòa: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1979: Quê quán:Kiến Xương – Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ:12/12Chuyên ngành: THSP


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ông: Đỗ Tiến Doanh: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1974: Quê quán: Ứng Hòa – Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Buôn Ma Thuột – Đăk lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: THSP

Bà: Trần Thị Huệ: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 08/10/1980: Quê quán: Thanh chương – Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: CĐSP


Ông: Trần Kim Sơn: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày:1978: Quê quán: Vũ thư – Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành:THSP


Ông: Nguyễn Văn Trung: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1978: Quê quán: Nông Cống – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Thị Xã Buôn Hồ - Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: CĐSP


Bà: Trần Thị Thảo: Chức vụ: Văn Thư

Sinh Ngày: 03/08/1984: Quê quán: Hương Khê – Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: TDP 18 Thị Xã Buôn Hồ - Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: Trung cấp Văn Thư


Nguyễn Văn Hồng: Chức vụ: Kế toán

Sinh ngày: 1974: Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Cư Né Kông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: TC Kế Toán


Bà: Nguyễn Thị Hường: Chức vụ: Giáo viên: Mỹ thuật

Sinh ngày: 1982: Quê quán: Hương Khê – Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: Eahleo – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: THSP

Bà: Hoàng Ngọc Thủy Tiên: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1979: Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú: Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSPTH


Ông: Trần Ngọc Trí: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1982: Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: Krông Ana – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: CĐSP


Bà: Đoàn Thị Mỹ Trang: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 12/11/1986: Quê quán: Tuy Phước – Bình Định

Hộ khẩu thường trú: Thị xã Buôn Hồ - Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSP


Bà: Trịnh Thị Hồng Vân: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 10/05/1985: Quê quán: Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Krông Ana – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSP


Bà: Bùi Thị Ngân: Chức vụ:Giáo viên

Sinh ngày: 1985: Quê quán: Kinh Môn – Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Krông Năng – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSP

Bà: Nguyễn Thị Nghĩa: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1986: Quê quán: Thăng Bình – Quảng Nam

Hộ khẩu thường trú: Krông Năng – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: THSP


Bà: Trần Thị Thu Hà: Chức vụ:Giáo viên

Sinh ngày: 1986: Quê quán: Điện Bàn – Quảng Nam

Hộ khẩu thường trú: Cư Kuin – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSP


Bà: Phạm Thị Thu Cúc: Chức vụ:Giáo viên

Sinh ngày: 1987: Quê quán: Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Krông Ana – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: ĐHSP


Bà:Trần Thị Tám Chức vụ: Giáo viên: Thể dục

Sinh ngày: 08/10/1987: Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: EaKar – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: CĐSP Thể Dục


Ông: Nguyễn Đình Nhâm: Chức vụ:Giáo viên TPTĐ

Sinh ngày: 19/08/1972: Quê quán: Nho Quan – Ninh Bình

Hộ khẩu thường trú: Cư M’gar – Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: CĐSP nhạc


Bà:Lê Thị Thúy:  Chức vụ: QLThiết bị

Sinh ngày: 1986: Quê quán: Nông Cống – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang – Krông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: TCThiết Bị


Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền: Chức vụ:Thư viện

Hộ khẩu thường trú: Chư KBô – Krông Buk Đăk Lăk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: TCThư viện


Bà: Trần Thị Tú phượng: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: 1989: Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú: Chư Kpô – Krông Buk

Trình độ: 12/12: Chuyên ngành: THSP Âm nhạc


Bà: Trần Thị Cảnh: Chức vụ: Giáo viên

Sinh ngày: Quê quán:

Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang – Krông Buk Đăk Lăk

Trình độ:12/12: Chuyên ngành: THSP

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 10 2013 22:08

Trang 1 trong tổng số 4